Çfarë kërkoi diplomacia e UNHCR-së në Dragash?

unhcr dragash diplomaciaDragash, 15 maj 2014 – Një automjet me targa diplomatike, i akredituar në Serbi, të enjten ka qëndruar në Dragash, por që askush nuk e di qëllimin e tij.
Gjurmëve të lajmit, Radio SHARRI ka mësuar se askush nga këta “vizitorë” nuk është takuar me strukturat zyrtare të Komunës së Dragashit.
Gjithashtu, bazuar në targën e këtij automjeti, mësohet se ai i takon Korit diplomatik të Komisariatit të Lartë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara (UNHCR), i akredituar në Beograd.


 

KËRKO FJALËT