HISTORIKU


logo radio sharri


• Radio SHARRI… është radio e parë në gjuhën shqipe, e themeluar në komunën e Dragashit, më 25 qershor të vitit 1999, dhjetë ditë pas çlirimit të Kosovës. Si medium i vetëm në shqip dhe i pavarur, dëgjueshmëria ishte e pakontestuar në atë kohë, por që edhe sot, kur mbi këtë hapësirë janë shtuar mediat, si dhe përqëndrimin e qytetarit e merr interneti, sistemi kabllor dhe shumë forma të tjera, radio vazhdon të mbetet në rolin e pazëvëndësueshëm.
• Radio SHARRI… transmeton program pa ndërprerë (24 orë), me sinjal të pastër që mbulon komunat; Dragash, Prizren, Shtërpcë, Rahovec, Malishevë, Suharekë dhe Mamushë. Sipas sondazheve të fundit, Radio SHARRI llogaritet të ketë qasje tek një audiencë, prej afërsisht 500 mijë banorësh, prej të cilëve rreth 55% i përcjellin programet tona, në frekuencat 96.4 MHZ, si dhe përmes internetit.
• Në skemën programore përfshihen emisione që iu dedikohen të gjitha moshave, duke u përkujdesur për informacione, programe kulturore, argëtuese, sportive etj.
• Një sondazh i fundit për dëgjueshmërinë e të gjitha radiove, i cili është kryer nga agjencia “Strategic PULS” në tërë Kosovën, ka rezultuar se Radio SHARRI është radioja më e dëgjuar në rajonin Jug-perëndimor të Kosovës, ndërkaq është renditur në vendin e pestë, në nivelin shtetëror, gjithnjë sipas dëgjueshmërisë.
• Më 12.10.2009, Radio SHARRI ka lansuar edhe web-faqen zyrtare, në të cilën çdo vizitor ka qasje të lirë, pa pasur nevojë regjistrimi.
• Më 16.04.2010, realizohet projekti i rëndësishëm, i cili mundëson që valë tona të arrijnë kudo në botë, me një cilësi të pakontestueshme të sinjalit.
• Më 20.10.2014, realizohet projekti tjetër i rëndësishëm, i cili mundëson që Radio SHARRI të programohet për telefonat mobil, të cilët operojnë me programin Android.