Një pozitë në KKSB nxori në pah se në Dragash kemi dy Bashkësi Islame!

Një pozitë në KKSB nxori në pah se në Dragash kemi dy Bashkësi Islame!

Dragash, 08 shkurt 2022 – Në mbledhjen e sotme të Kuvendit të Komunës së Dragashit, njëra ndër pikat e rendit të ditës ishte zgjedhja e anëtarëve në Këshillin Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB), ku deri më tani ishte pjesë edhe Bashkësia Islame e komunës së Dragashit. Por, një letër që kishte marrë kryetari i Dragashit, Bexhet Xheladini, ishte kërkuar përfaqësimi i dy Bashkësive Islame që paska në këtë komunë, ajo ekzistuesja dhe një tjetër nga regjioni i Gorës. “Më është kërkuar që në këtë këshill të futet edhe një përfaqësues nga Bashkësia Islame e regjionit të Gorës”, iu tha kuvendarëve Xheladini, duke qartësuar se në Gorë qënka themeluar Bashkësi e veçantë Islame, me bekimin e të parit të BIK-ut në nivel vendi, Naim Tërnava. Dhe, kështu edhe u votua KKSB-ja, me dy përfaqësues të Bashkësive Islame nga kjo komunë, njëra që përfaqëson regjionin e Opojës dhe tjetra regjionin e Gorës.
Kujtojmë se qyteza e Dragashit kishte vetëm një xhami, ku bashkërisht kryenin lutjet e tyre shqiptarë e gorano-boshnjakë. Por, me një donacion nga jashtë, vite më parë Dragashi u bë edhe me një xhami të re, e cila tashmë shfrytëzohet më së shumti nga shqiptarët ndërsa në xhaminë e vjetër dominojnë gorano-boshnjakët. Gjithashtu, deri para pak kohësh, komuna e Dragashit kishte vetëm një Bashkësi Islame, por që sot u bë e ditur se kemi dy të tilla.


 

KËRKO FJALËT