Për pak minuta, shi me bollëk shijoi Dragashi!


shiu uji shkarkimiDragash, 01 shtator 2014 – Kanë mjaftuar vetëm pakë minuta, që Dragashi të vërshohej nga uji i shiut, i cili ra sot me bollëk.
Shkarkimi i ujit, përmes këtij gypi, mjafton për ta dëshmuar, se sa shi po binte mbi kulmin e njërës nga ndërtesat e Dragashit!

Foto: Hajri TËRSHNJAKU


 

KËRKO FJALËT