Shpallje & Njoftime!

 



KONKURS

Shtëpia e Mallrave “MER CENTER” në Dragash, kërkon një punëtore me orar të plotë pune.
Punëtorja që do të dëshmohet e denjë për punë, fiton marrëdhënie të përhershme pune.
Për më shumë informata, kontaktoni me pronarët, në Shtëpinë e Mallrave “MER CENTER” në Dragash
ose për konsultim, kontaktoni përmes telefonit: 044780 853.