Dëshmia, se në Dragash kishte rënë shumë borë!

 

dragash druri thyerDragash, 20 prill 2014 – Bora që ra ditët e fundit, nuk shkaktoi dëme të mëdha në komunën e Dragashit, pos që e la në terr banorët e këtushëm për shumë orë, si dhe pa qasje në internet.
Megjithatë, bora e fundit theu ca drunj, siç është ky në oborrin e Komunës së Dragashit, i cili ende po qëndronë në këtë gjendje, sikur dëshiron të dëshmojë se diçka ka ndodhur.

Foto: Selim KRYEZIU

KËRKO FJALËT

Leave a Reply