Yop Poll Archive

• Sa ju pëlqen modeli i ri i Faqes?
387 votes
Voto

Kush duhet ta krijoj Qeverinë?
47 votes

Çka prisni gjatë vitit 2015?
99 votes · 0 answers
Vote

• A jeni të kënaqur me qeverisjen komunale?
25 votes