Kështu u votuan kandidatët e partive të mëdha në Opojë!


pdk ldk rezultatetDragash, 19 qershor 2014 – Në një analizë që i kanë bërë intelektualët e Opojës zgjedhjeve të fundit në këtë trevë, na jep të dhëna interesante nga secili vendvotim.
Analiza në gjuhën e shifrave ,na jep rezultate interesante, pasi asnjëri nga kandidatët nuk ka marrë vota, aq sa kanë marrë partitë e tyre, madje as krerët e partive nuk kanë marrë vota, aq sa kanë marrë partitë që i udhëheqin vet ata:

 


DRAGASH: PDK – 256 vota, LDK – 258 vota.

Qendra e votimit në Gjimnazin “Ruzhdi Berisha” (Vendvotimi i parë)

PDK – 38 vota (Hashim Thaçi – 29, Bedri Halimi – 24)
LDK – 30 vota (Isa Mustafa – 24, Durak Salihu – 15, Hatim Baxhaku – 28)

Qendra e votimit në Gjimnazin “Ruzhdi Berisha” (Vendvotimi i dytë)

PDK – 33 vota (Hashim Thaçi – 27, Bedri Halimi – 20)
LDK – 58 vota (Isa Mustafa – 52, Durak Salihu – 34, Hatim Baxhaku – 52)

Qendra e votimit në Gjimnazin “Ruzhdi Berisha” (Vendvotimi i tretë)

PDK – 35 vota (Hashim Thaçi – 22, Bedri Halimi – 16)
LDK – 15 vota (Isa Mustafa – 13, Durak Salihu – 7, Hatim Baxhaku – 13)

Qendra e votimit në Gjimnazin “Ruzhdi Berisha” (Vendvotimi i katërt)

PDK – 24 vota (Hashim Thaçi – 20, Bedri Halimi – 13)
LDK – 37 vota (Isa Mustafa – 25, Durak Salihu – 19, Hatim Baxhaku – 32)

Në total, në këtë vendvotim, PDK ka marrë 130 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 98, Bedri Halimi – 73. Ndërkaq, LDK ka marrë 140 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 123, Durak Salihu – 75, Hatim Baxhaku 125 vota.

Qendra e votimit në Shkollën “Fetah Sylejmani” (Vendvotimi i parë)

PDK – 28 vota (Hashim Thaçi – 25, Bedri Halimi – 10)
LDK – 24 vota (Isa Mustafa – 20, Durak Salihu – 14, Hatim Baxhaku – 17)

Qendra e votimit në Shkollën “Fetah Sylejmani” (Vendvotimi i dytë)

PDK – 67 vota (Hashim Thaçi – 51, Bedri Halimi – 44)
LDK – 62 vota (Isa Mustafa – 53, Durak Salihu – 34, Hatim Baxhaku – 57)

Qendra e votimit në Shkollën “Fetah Sylejmani” (Vendvotimi i tretë)

PDK – 31 vota (Hashim Thaçi – 21, Bedri Halimi – 16)
LDK – 32 vota (Isa Mustafa – 20, Durak Salihu – 15, Hatim Baxhaku – 24)

Në total, në këtë vendvotim, PDK ka marrë 126 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 97, Bedri Halimi – 70. Ndërkaq, LDK ka marrë 118 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 93, Durak Salihu – 63, Hatim Baxhaku 98 vota.
Sipas kësaj përllogaritje, në qytezën e Dragashit, PDK ka marrë 256 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 195, Bedri Halimi – 143 vota.
Ndërkaq, LDK ka marrë 258 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 216, Durak Salihu – 138, Hatim Baxhaku – 223 vota.

BRESANË: PDK – 723, LDK – 649 vota.

Vendvotimi i Parë:

PDK – 178 vota (Hashim Thaçi – 162, Bedri Halimi – 127)
LDK – 187 vota (Isa Mustafa – 145, Durak Salihu – 174, Hatim Baxhaku – 149)

Vendvotimi i Dytë:

PDK – 179 vota (Hashim Thaçi – 154, Bedri Halimi – 118)
LDK – 146 vota (Isa Mustafa – 106, Durak Salihu – 141, Hatim Baxhaku – 98)

Vendvotimi i Tretë:

PDK – 235 vota (Hashim Thaçi – 185, Bedri Halimi – 164)
LDK – 183 vota (Isa Mustafa – 170, Durak Salihu – 175, Hatim Baxhaku – 123)

Vendvotimi i Katërt:

PDK – 131 vota (Hashim Thaçi – 110, Bedri Halimi – 83)
LDK – 133 vota (Isa Mustafa – 118, Durak Salihu – 133, Hatim Baxhaku – 87)

Në total, në fshatin Bresanë (Vendlindja e Durak Salihut), PDK ka marrë 723 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 611, Bedri Halimi – 492.
Ndërkaq, LDK ka marrë 649 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 539, Durak Salihu – 623, Hatim Baxhaku – 457 vota.

KUK: PDK – 531, LDK 357 vota.

Vendvotimi i Parë:

PDK – 310 vota (Hashim Thaçi – 239, Bedri Halimi – 274)
LDK – 183 vota (Isa Mustafa – 162, Durak Salihu – 136, Hatim Baxhaku – 167)

Vendvotimi i Dytë:

PDK – 221 vota (Hashim Thaçi – 167, Bedri Halimi – 202)
LDK – 174 vota (Isa Mustafa – 129, Durak Salihu – 144, Hatim Baxhaku – 161)

Në total, në fshatin Kuk (Vendlindja e Bedri Halimit), PDK ka marrë 531 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 406, Bedri Halimi – 476 vota.
Ndërkaq, LDK ka marrë 357 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 291, Durak Salihu – 280, Hatim Baxhaku – 328 vota.
 
BREZNE: PDK – 289, LDK – 163 vota.

Vendvotimi i Parë:

PDK – 127 vota (Hashim Thaçi – 75, Bedri Halimi – 50)
LDK – 58 vota (Isa Mustafa – 37, Durak Salihu – 2, Hatim Baxhaku – 43)

Vendvotimi i Dytë:

PDK – 113 vota (Hashim Thaçi – 91, Bedri Halimi – 51)
LDK – 73 vota (Isa Mustafa – 59, Durak Salihu – 2, Hatim Baxhaku – 60)

Vendvotimi i Tretë:

PDK – 49 vota (Hashim Thaçi – 42, Bedri Halimi – 19)
LDK – 32 vota (Isa Mustafa – 19, Durak Salihu – 2, Hatim Baxhaku – 28)

Në total, në fshatin Brezne, PDK ka marrë 289 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 208, Bedri Halimi – 120.
Ndërkaq, LDK ka marrë 163 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 115, Durak Salihu – 6, Hatim Baxhaku – 131 vota.

BLAÇ: PDK – 285, LDK – 220 vota.

Vendvotimi i Parë:

PDK – 171 vota (Hashim Thaçi – 123, Bedri Halimi – 85)
LDK – 127 vota (Isa Mustafa – 98, Durak Salihu – 70, Hatim Baxhaku – 104)

Vendvotimi i Dytë:

PDK – 114 vota (Hashim Thaçi – 95, Bedri Halimi – 76)
LDK – 93 vota (Isa Mustafa – 78, Durak Salihu – 81, Hatim Baxhaku – 78)

Në total, në fshatin Brezne, PDK ka marrë 285 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 218, Bedri Halimi – 161 vota.
Ndërkaq, LDK ka marrë 220 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 176, Durak Salihu – 151, Hatim Baxhaku – 182 vota.

KOSAVË: PDK – 287, LDK – 329 vota.

Vendvotimi i Parë:

PDK – 197 vota (Hashim Thaçi – 143, Bedri Halimi – 168)
LDK – 199 vota (Isa Mustafa – 167, Durak Salihu – 131, Hatim Baxhaku – 181)

Vendvotimi i Dytë:

PDK – 90 vota (Hashim Thaçi – 56, Bedri Halimi – 43)
LDK – 130 vota (Isa Mustafa – 84, Durak Salihu – 76, Hatim Baxhaku – 115)

Në total, në fshatin Kosavë, PDK ka marrë 287 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 199, Bedri Halimi – 208 vota.
Ndërkaq, LDK ka marrë 329 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 251, Durak Salihu – 207, Hatim Baxhaku – 306 vota.

SHAJNE: PDK – 185, LDK 140 vota.

Vendvotimi i Parë:

PDK – 107 vota (Hashim Thaçi – 67, Bedri Halimi – 40)
LDK – 93 vota (Isa Mustafa – 54, Durak Salihu – 40, Hatim Baxhaku – 69)

Vendvotimi i Dytë:

PDK – 78 vota (Hashim Thaçi – 46, Bedri Halimi – 46)
LDK – 47 vota (Isa Mustafa – 33, Durak Salihu – 25, Hatim Baxhaku – 35)

Në total, në fshatin Shajne, PDK ka marrë 185 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 113, Bedri Halimi – 86 vota.
Ndërkaq, LDK ka marrë 140 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 87, Durak Salihu – 65, Hatim Baxhaku – 104 vota.

ZAPLLUXHE: PDK – 194, LDK 295 vota.

Vendvotimi i Parë:

PDK – 118 vota (Hashim Thaçi – 90, Bedri Halimi – 68)
LDK – 100 vota (Isa Mustafa – 79, Durak Salihu – 77, Hatim Baxhaku – 86)

Vendvotimi i Dytë:

PDK – 76 vota (Hashim Thaçi – 46, Bedri Halimi – 43)
LDK – 195 vota (Isa Mustafa – 151, Durak Salihu – 136, Hatim Baxhaku – 166)

Në total, në fshatin Zaplluxhe, PDK ka marrë 194 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 136, Bedri Halimi – 111 vota.
Ndërkaq, LDK ka marrë 295 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 230, Durak Salihu – 213, Hatim Baxhaku – 252 vota.

BRRUT: PDK – 192, LDK 240 vota.

Vendvotimi i Parë:

PDK – 111 vota (Hashim Thaçi – 81, Bedri Halimi – 71)
LDK – 120 vota (Isa Mustafa – 92, Durak Salihu – 37, Hatim Baxhaku – 118)

Vendvotimi i Dytë:

PDK – 81 vota (Hashim Thaçi – 57, Bedri Halimi – 44)
LDK – 120 vota (Isa Mustafa – 95, Durak Salihu – 34, Hatim Baxhaku – 107)

Në total, në fshatin Brrut, PDK ka marrë 192 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 138, Bedri Halimi – 115 vota.
Ndërkaq, LDK ka marrë 240 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 187, Durak Salihu – 71, Hatim Baxhaku – 225 vota.

BELLOBRAD: PDK – 155, LDK 340 vota.

Në qendrën e votimit në Bellobrad (Vendlindja e Hatim Baxhakut), PDK ka marrë 155 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 137, Bedri Halimi – 99 vota.
Ndërkaq, LDK ka marrë 340 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 240, Durak Salihu – 124, Hatim Baxhaku – 333 vota.

ZGATAR: PDK – 179, LDK 95 vota.

Në qendrën e votimit në fshatin Zgatar (Vendlindja e kryetarit të Komunës së Dragashit, Salim Jenuzit), PDK ka marrë 179 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 153, Bedri Halimi – 103 vota.
Ndërkaq, LDK ka marrë 95 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 65, Durak Salihu – 70, Hatim Baxhaku – 89 vota.

ZYM: PDK – 86, LDK 78 vota.

Në qendrën e votimit në fshatin Zym, PDK ka marrë 86 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 51, Bedri Halimi – 58 vota.
Ndërkaq, LDK ka marrë 78 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 53, Durak Salihu – 34, Hatim Baxhaku – 65 vota.

PLAVË: PDK – 180, LDK 155 vota.

Në qendrën e votimit në fshatin Plavë, PDK ka marrë 180 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 148, Bedri Halimi – 128 vota.
Ndërkaq, LDK ka marrë 155 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 119, Durak Salihu – 72, Hatim Baxhaku – 132 vota.

XËRXE: PDK – 42, LDK 59 vota.

Në qendrën e votimit në fshatin Xërxe, PDK ka marrë 42 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 39, Bedri Halimi – 33 vota.
Ndërkaq, LDK ka marrë 59 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 53, Durak Salihu – 39, Hatim Baxhaku – 53 vota.

BUÇE: PDK – 95, LDK – 145 vota.

Në qendrën e votimit në fshatin Buçe, PDK ka marrë 95 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 80, Bedri Halimi – 44 vota.
Ndërkaq, LDK ka marrë 145 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 126, Durak Salihu – 75, Hatim Baxhaku – 125 vota.

RRENC: PDK – 118, LDK 60 vota.

Në qendrën e votimit në fshatin Rrenc, PDK ka marrë 118 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 88, Bedri Halimi – 80 vota.
Ndërkaq, LDK ka marrë 60 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 40, Durak Salihu – 33, Hatim Baxhaku – 44 vota.

PLLAJNIK: PDK – 84, LDK – 99 vota.

Në qendrën e votimit në fshatin Pllajnik, PDK ka marrë 84 vota, prej tyre, Hashim Thaçi – 53, Bedri Halimi – 64 vota.
Ndërkaq, LDK ka marrë 99 vota, prej tyre, Isa Mustafa – 95, Durak Salihu – 53, Hatim Baxhaku – 91 vota.